Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie

Zarządzenie Wójta Gminy Przeworno Nr 18/10 z dnia 30 marca 2010 r.

Przeworno, dnia 30 marca 2010 roku. ZARZĄDZENIE NR 18 /10 WÓJTA GMINY PRZEWORNO z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad najmu i dzierżawy lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Przeworno. Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały Rady Gminy Przeworno Nr XXXI/202/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządzam, co następuje: § 1 1. Ustalenie najemcy lub dzierżawcy wolnego lokalu lub budynku użytkowego następuje w trybie przetargu nieograniczonego, na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu. 2. Ustalenie najemcy lub dzierżawcy, w trybie określonym w ust. 1, następuje w oparciu o zaoferowaną najwyższą miesięczną stawkę czynszu netto w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lub miesięczną stawkę czynszu netto w odniesieniu do całego lokalu lub budynku. 3. W przypadku nieskutecznego pierwszego przetargu Wójt Gminy Przeworno ogłasza drugi przetarg, w którym miesięczna stawka czynszu netto w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lub miesięczna stawka czynszu netto w odniesieniu do całego lokalu lub budynku zostaje obniżona o poziom od 5% do 30%. 4. W przypadku nieskutecznych przetargów, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalenie najemcy lub dzierżawcy może nastąpić bezpośrednio w drodze rokowań prowadzonych przez Wójta Gminy Przeworno z podmiotem zainteresowanym. 5. Ustalona w trakcie przetargu lub rokowań miesięczna wysokość czynszu netto za najem lub dzierżawę jest corocznie, z dniem 1 stycznia, waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w roku poprzedzającym dokonanie waloryzacji. 6. Pierwsza waloryzacja, z uwzględnieniem ust. 4, może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu lub dzierżawy. § 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kunderman 31-03-2010 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2010 08:02