Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie

Ustalenie stawki bazowej czynszu w mieszkaniowych zasobach komunalnych gminy Przeworno.


ZARZĄDZENIE NR 15 / 2008

Wójta Gminy Przeworno

z dnia 21 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu

w mieszkaniowych zasobach komunalnych gminy Przeworno.

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 punkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 Uchwały Rady Gminy w Przewornie Nr XIV/66/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2008-2013, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam stawkę bazową czynszu w lokalach wchodzących w skład komunalnych zasobów mieszkaniowych Gminy Przeworno w wysokości 1,01 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej od dnia 1 lipca 2008 roku.

§ 2

Upoważniam Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie do wypowiedzenia Najemcom lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Przeworno dotychczasowej stawki bazowej czynszu mieszkaniowego oraz powiadomienia tychże Najemców o nowej stawce bazowej czynszu mieszkaniowego i terminie jej wprowadzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Przeworno Nr 36/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w mieszkaniowych zasobach komunalnych gminy Przeworno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kunderman 14-05-2008 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kunderman 14-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2008 10:24